Norjan talous

July 27th, 2015

Norjan taloutta voidaan luonnehtia menestyväksi sekataloudeksi, jonka tukee maan vahva yksityissektori. Norjassa on myös suuri valtion sektori ja kattava sosiaaliturva.

Maan talouden tärkeimmät osa-alueet kuten öljyteollisuus ovat valtion hallinoimia. Valtio omistaa myös maan tärkeimpiä yrityksiä ja vaikuttaa niihin lainsäädännön avulla.

Norjassa on runsaasti luonnonvaroja, joita maa hyödyntää tehokkaasti. Maasta löytyy muun muassa runsaasti öljyvaroja, maakaasua, vesivoimaloita, kalateollisuutta, metsää ja mineraaleja. Norja on riippuvainen öljytuotannosta, sillä se tuo suurimman osan vientituloista ja kattaa 30% valtion tuloista. Norja on maailman kolmanneksi suurin maakaasun viejä ja maailman seitsemänneksi suurin öljyn viejä. Vuonna 2011 maa teki yhden historiansa suurimmista öljylöydöistä avomerellä.

Norjan päätti olla liittymättä EU:hun vuoden 1994 kansanäänestyksen jälkeen. Maa toimii kuitenkin osana Euroopan talousaluetta, jonka kautta se antaa suuren panoksen EU:n budjettiin.

Maassa on varauduttu öljyn ja maakaasun tuotannon vähentymiseen. Valtio säästää öljytuotannon tuloja ja sijoittaa ne itsenäiseen varallisuusrahastoon, jonka arviotiin olevan yli 870 miljardia euroa Joulukuussa 2014. Norja käyttää vuosittain jopa 4% rahastosta tukemaan julkisen sektorin menoja.

Vuosien 2004-2007 tasaisen BKT:n kasvun jälkeen myös Norjan talouskasvu on hidastunut vuonna 2008. Maan talous supistui vuonna 2009 ennen palaamista takaisin kasvun puolelle vuosina 2010-2014. Heilahteluista huolimatta valtion budjetti on ylijäämäinen. Vuoden 2015 aikana tapahtunut raju öljyn hinnan lasku saattaa johtaa maan talouden supistumiseen.